İLETİŞİM / BURS BAŞVURU FORMU Yazdırmak için tıklayın!
 

SANDIKLI’LILAR VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
G.M.K. BULVARI ONUR İŞHANI NO. 12/161 KAT. 7 KIZILAY/ANKARA
 

Not: Burslarımız; yönetmelik gereği ailesi SANDIKLI nüfusuna kayıtlı ve lisans öğrencilerinin talepleri dikkate alınacaktır.

Vakfınızın başarılı ve ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerine verdiği burs yardımından faydalanmak istiyorum. Vakfınızın vereceği bursa ilişkin olarak Yönetmeliğinizde belirtilen şartlara haiz olduğumu ve aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve tasdik ederim.

Yapılacak araştırma neticesinde gerçeğe aykırı belge verenler yada beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı tarafıma bildirilmiş olup, bir durum tespit edildiği takdirde tarafıma yapılan ödemeleri yasal faizi ile birlikte Vakfınıza defaten ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

Gereğini saygılarımla arz ederim.Ek : ÖSYM Sonuç Belgesi
Not : ÖSYM Sonuç belgesi göndermeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 
BURS BAŞVURU FORMU