VAKFIMIZ / VAKIF YÖNETİCİLERİ Yazdırmak için tıklayın!
 

19 Ağustos 2020 tarihinde Kurucular Kurulu Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılarak yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulları oluşturulmuştur.

YÖNETİM KURULU
 

Vedat Çavuş
Başkan

 

Yücel Özbilgin
2. Başkan

 
 

Mehmet Tuncer
Genel Sekreter

K.Tamer Özger
Mali Sekreter

Hacer Selamoğlu
Üye

Mehmet Zeybek
Üye

İrfan Kurt
Üye

Ayşin Çit
Üye

Masen Doğan
Üye

 
 

DENETİM KURULU
 

Bekir Engin Süzer
Üye

Ayşe Oğuz
Üye

Mehmet Öztürk
Üye

Salih Özkan
Üye

 

DİSİPLİN KURULU
 

Ahmet Bilginsoy
Başkan

Güner Topuz
Raportör

Yunus Akgür
Üye

Nuray Şanda
Üye