VAKFIMIZ / VAKIF YÖNETİCİLERİ Yazdırmak için tıklayın!
 

20 Mayıs 2023 tarihinde Kurucular Kurulu Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılarak yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulları oluşturulmuştur.

YÖNETİM KURULU
 

Vedat Çavuş
Başkan

 

Yücel Özbilgin
2. Başkan

 
 

Mehmet Tuncer
Genel Sekreter

K.Tamer Özger
Mali Sekreter

Hacer Selamoğlu
Üye

Mehmet Zeybek
Üye

İrfan Kurt
Üye

Hakan Arslantürk
Üye

Masen Doğan
Üye

 
 

DENETİM KURULU
 

Mehmet Öztürk
Üye

Hasan Hüseyin Gümüşay
Üye

Bekir Engin Süzer
Üye

Yalçın Karapınar
Üye

 

DİSİPLİN KURULU
 

Güner Topuz
Başkan

Yunus Akgür
Raportör

Ali Işık
Üye

Nuray Şanda
Üye