VAKFIMIZ / VAKIF FAALİYETLERİ Yazdırmak için tıklayın!
 

Sizlerden aldığımız güçle, Temmuz-1996 ayında kuruluş işlemini tamamladığımız Vakfımızın bu güne kadar yapmış olduğu faaliyetlerini şu şekilde sıralamakta yarar görmekteyiz.

1) Vakfımıza idare merkezi olarak Ankara İli Çankaya İlçesi Yüksel Caddesi No: 'da bulunan Sema Apartmanının 10 no.lu dairesi, 10.11.1999 tarihinde başta Yaşarlar Grubu olmak üzere siz sayın hemşehrilerimizin maddi ve manevi destekleri ile satın alınarak tefriş edilmiş ve görkemli bir açılış kokteyli ile de sizlerin hizmetine sunulmuştur:

2) Sandıklı Devlet Hastanesine diyaliz servisinin kurulmasına öncülük edilerek, hemşehrilerimizden topladığımız yaklaşık 6 Milyar TL.sı tutarındaki bağışlarla, üç (3) adet Hemodializ tesisi alınarak 1997 yılı içerisinde hizmete sokulması sağlanmıştır.

Ayrıca; Sandıklı'mızı ve Hüdai Kaplıcalarımızı tanıtabilmek, Termal Turizmi ve buna bağlı olarak Termal Seracılığı konularında bilgi ve görüşlerini alabilmek, yapılan çalışmalara hız kazandırabilmek gayesi ile bazı Bakan ve Büyükelçi Eşleri ile Ankara Üniversitesi Akemisyenlerinden oluşan bir Heyetin Mart 2000 ayında Sandıklı'ya götürülmesi sonucunda 1 adet Ambulans ile 2 adet Hemodializ tesisi Sağlık Bakanlığı tarafından Sandıklı Devlet Hastanesine 2000 yılı içerisinde gönderilmesi de sağlanmıştır.

3) 1997 yılında Sandıklı'mızdaki 2. No.lu Sağlık Ocağının tefrişine yaklaşık 300 Milyon TL.lık maddi katkı Yaşarlar Grubunca karşılanması temin edilmiştir.

4) 1997 yılı içerisinde, mali durumu zayıf olan 138 Lise öğrencisine ücretsiz olarak Üniversiteye Hazırlık Kursu temin edilmiş olup yaklaşık 1.3 Milyar Liralık kurs ücreti her zaman maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen Yaşarlar Grubunca karşılanması temin edilmiştir.

5) Sandıklı Çıraklık Okulu ile Endüstri Meslek Lisesinin ihtiyaçları olan eğitim araçları Vakfımızın ilk başkanı Sayın Em. Korgeneral Hasan Kundakçı tarafından temin edilerek söz konusu okullara birer adet laboratuvar karılmasında öncülük edilmiştir.

6) Büyük bir özveri ile başlatılan ağaçlandırma kampanyası için toplanan yardımlar ile başta Sandıklı İlçe Merkezi olmak üzere, Kızık Kasabası ile Karacaören Köyüne ve İlçemizde yer gösterilemediği için Ankara'nın Polatlı İlçesine, toplam 200 bin adet ağaç fidanının dikilmesi temin edilmiştir.

7) Hemşehrilerimizi bir araya getirebilmek gayesiyle, 1996 yılından başlayarak her yıl hem Sandıklı’da ve hem de Ankara'da geleneksel "Sandıklı'lılar Gecesi" düzenlenmiştir.

8) 1997 yılından başlayarak her Ramazan ayında, Sandıklı'mızda zor durumda olup ta ihtiyacı bulunan ailelere hemşehrilerimizden toplanan bağış ve fitreler ile maddi ve manevi desteğimiz sürdürülmüştür.

9) İlçemizde milli gelirden oldukça düşük pay alan hemşehrilerimizin geçim imkanlarının arttırılmasını teminen yeni projeler geliştirilip bu projelere Devletin desteğini de yanımıza alıp yöre insanımızın geçim düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanmış ve ilk etapta Sandıklı Kaymakamlığı'nca hazırlanan seracılık ve hindi yetiştiriciliği projeleri için Devlet Bakanlığından 2001 yılından itibaren gerekli olan parasal kaynak 'Sandıklı Sosyal Yardımlaşma Fonu'na aktarılması sağlanmıştır.

10 ) Müdafa-i Hukuk Vakfı'nın destekleri ile İlçemiz Kabristanında Anıt mezarı bulunan İstiklâl Savaşı şehitlerimizden 57. Alay Komutanı Miralay Reşat Bey'in ölüm yıldönümü için ilk defa tören düzenlenmiş, töreni müteakip de merhum Reşat Bey'in kişiliği ile ilgili sempozyum düzenlenmiştir.

11) İlçemiz kaplıca yolundaki inşaası imkansızlık nedeniyle şimdiye kadar tamamlanamayan "Huzur Evi" inşaatının tamamlanmasını ve ihtiyaç sahibi kişilerin hizmetine bir an önce sunulmasını teminen Devlet Bakanlığı ile yapılan mutabakat sonunda söz konusu huzurevi "Sandıklı Sosyal Yardımlaşma Fonu"na devredilmiş ve Dernek Yöneticileri ile müştereken hazırlanan ve Bakanlıkça da onaylanan yeni proje uygulamaya sokulmuştur.

12) 2001-2002 Üniversite öğretim yılından itibaren, hemşehrilerimizden yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına Vakfımızca hazırlanıp yürürlüğe konulan "Yurt İçi Eğitim Bursu Yönetmeliği" esaslarına uygun bulunan ve Hukuk, Mühendislik, Tıp, İktisat-İşletme dallarında öğrenim gören 13 muhtaç öğrencimize burs verilmesine başlanmıştır.
Ayrıca, yine hemşehrilerimizden yardıma muhtaç ailelerin Üniversitede okuyan 9 öğrencisine de Eğitime Katkı Payı adı altında bir sefere mahsus olmak üzere ödeme yapılmıştır.

13) İlçemizde Lise öğrenimi düzeyinde olup ta, imkanı bulunmayan veya mali durumları yeterli olmayan ailelerin çocuklarını Üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlamak amacıyla "Atatürkçü Düşünce Derneği Sandıklı Şubesi" ile Vakfımızın ortaklaşa organize ettiği "Üniversiteye Hazırlık Kursu" açılmıştır.