SANDIKLIMIZ / SANDIKLI MAHALLİ SÖZLER Yazdırmak için tıklayın!
 
Ayıcık : Çok az, azıcık

Alampa : İri taş

Attırgan : Oynak

Annıçatı : Alnının tam ortası

Annaç : Karşısı

Akzanıdır : Müstehktır, yeridir

Allah’ın Vereni : Allah’ın verdiği özellik

Belinneme : Ansızın uyanma

Banak : Sulu yemek

Bicik : Bir tek

Berinari : Üstün körü, gelişi güzel

Bıdırdanmak : Kendi kendine konuşmak

Bişirgeç : Hamur işinde kullalınatahta alet

Boduç : Küçük testi

Cüdden : Aşık oyununda bir söz

Condili : Ufak tefek

Cibre : Her şeye karışan, kötü

Çiğni : Omuz

Çıktıgızı : Heryeşe burnunu sokan

Çüşdübe : Elinden bir şey gelmeyen

Cırnaklama : Tırnaklama

Çençen etmek : Boş yere konuşmak

Çıppırık : Kıskanç

Cırnak : Tırnak

Dıngırdamak : Konuşup durmak

Depme : Tekme

Dürtüşlemek : Hafifçe dokunmak

Dınılamak : Atılan bir şeyin sesi

Dinelmek : Ayakta durmak

Dığa : Yerinde kalmak

Dığan : Tava

Düttürüleyla : Kısa etek,

Desdidümbek : Darbuka

Duluk : Çenenin yanı

Dutuvaç : Tencere tutan parça

Dodurnanmak : Kendi kendine söylenmek

Deşdoğan : Kır korucusu

Debenmek : Boşuna uğraşmak

Dokuz dalak etmek : Çok ağır yemen etmek

Elleham : Galiba

Emsiz : Beceriksiz

Eysıran : Hamur sıyırıcısı

Emme : Fakat

Emik : Beyin

Emenmek : Emek vermek

Evme : Acele etme

Faldırıfış : Savruk

Fokuduk : Kaynak halde

Fennus : Gece feneri

Ferfine : Ortak yapılan iş

Fışkı : Ev fırınlarında yakılan karışık parçalar

Gölle : Pişmiş buğday

Gandili gostak : Kısa boylu

Gehe : Getir

Götü : Götür

Guddak : Yalancı

Gıyak : Kıyak, güzel

Genez : Galiba

Güşane : Büyük tencere

Gavara : Gürültü

Gedayi : Kiler

Gabirment : Mezar bekçisi

Habı zılla : Oldukça

Havrız : Lazımlık

Höykürme : Haykırma, çoşma

Hamıraşı : Ev makarnası

Haranı : Bakır tencere

Haybatlı : Çok kıymetli

Havırtlak : Gevşemiş

Havas : Heves, özen

Hışım insin : Cezanı bulasın
 
Inı : İşte

Irlamak : Sallamak

İzansız : Yıl yordam bilmeyen

İsbirte : Kibrit

İlenmek : Beddua etmek

İn damlası : Çok yavaş

Ismarış : Sipariş

Kazan eniği : Küçük kazan

Kübbedek : Aniden düşmek

Kehel : Tembel

Kıtır : Alay etme

Kokurdak : Tomurcuklanma

Lavara : Kuru gürültü

Löpbedek : Çok dolu

Lombadak : Tepeden inme

Leylamba : Dengesiz

Lengirdemek : Sendelemek, sallanmak

Müzepzep : Lüzumsuz

Matıf : İhtiyar, moruk

Mıhsıştı : Beceriksiz, cimri

Mıhçıkım : Çok dolu, kalabalık

Mılığı yıkmak : Morali bozulmak

Mırt-cırt : Boş, işe yaramaz

Mırın gırın : Hoşa gitmeyen

Mırık : Çürük, işe yaramaz

Nezelmek : İncelmek

Nezgin : Yorgun, bitkin

Netame : Çirkef, bela

Neben ne : Ne bileyim ki

Nerdek : Salça

Ocağı sönesice : Cezasını bulasıca

Önsen : Tabii, öyle

Öndüç : Ödünç

Pevlika : Fabrika

Sündürmeç : Lastik

Seme : Aptal

Salahana : Salak, beceriksiz

Seğirtmek : Koşmak

Somsak : Yumruk

Sako : Palto

Sulu zırtlak : Gelişi güzel

Sallazort : Düzensiz

Şip şip : Şımarık, sulu

Şabbaz : Becerikli, hamarat

Şirnik : Şımarık

Şellek : Yoksul, züğürt

Şivşit : Bozuk, gevşek

Takaze : Kafa tutma

Tırık : Çok zayıf

Tomburlak : Yuvarlak

Ünnemek : Çağırmak, seslenmek

Viri : Hayret

Vah viri : Hele şuna bak

Yamacı gırık : Eğri büğrü

Yağırnı : Sırt bölgesi

Yağlık : Mendil

Yeldirgemek : Yalpa yapma

Yanşanmak : Çene çalmak

Yekinmek : Hamle yapmak

Yepişlemek : Sırtını sıvazlamak

Yunmak : Yıkanmak

Zılla : Oldukça, şayet

Zırtıllah : Deli - dolu

Zırzop : Akılsız,

Zabayıtsız : Görgüsüz

Zere : Zira

Zivtinmek : Didinmek, uğraşmak

Zabın : Zayıf, halsiz

Zeyni gırık : Akılsız, halden anlamayan

Zobuduk : Patavatsız

Zagidi : Cıbıl, yoksul